دوره های کوتاه مدت مدیریت و مدیریت بازاریابی

اعطای گواهینامه از دانشگاه لولئو سوئد

آغاز دوره جدید از خرداد ماه ۱۳۹۲

شرکت آموزش با برگزاری بیش از ۱۲۰ عنوان دوره آموزشی تخصصی کوتاه مدت توانسته جایگاه مناسبی در بین مرکز آموزشی کشور را کسب نمود و با هدف ارتقاء سطح علمی و کیفی فراگیران خود با استفاده از دانش …. ادامه مطلب