محیط کاربری6-10-2014-4-13-35-PM

در نرم افزار دندانپزشکی برگ، محیط کاربری ساده وجود دارد که به آیتم های مورد نیاز خیلی آسان می توانید دسترسی پیدا کنید.

مالی

در این بخش می توانید شماره حساب هایتان را تنظیم کنید. همین طور حواله، واریز و برداشتی و موعد چک ها را در این قسمت دارید.

تغییرتعرفه درمان

چنانچه بخواهید قیمت هر طرح درمان را تغییر دهید، می توانید از این بخش استفاده کنید.new

پیامک و ایمیل

جهت ارسال پیامک و ایمیل برای بیماران مورد استفاده قرار می گیرد. مثلا می توانید برای تمام بیمارانی که امروز وقت ویزیت دارند، برای یادآوری زمان ملاقاتشان پیامک بفرستید.

نمودار

می توانید یک بازه تاریخی مشخص کنید و در آن کارکرد مطب را روی نمودار مشاهده کنید.

چارت و طرح درمان

این بخش کاملا گرافیکی است. برای کار کردن با این چارت، کافی است یک بیمار را انتخاب کنید، سپس با کلیک بر روی یکی از طرح درمان ها و سپس کلیک بر روی دندان، طرح درمان جدیدی برای بیمار ثبت کنید.ضمنا از چارت دندانی هر بیمارهم می توانید پرینت بگیرید.

تعیین وقت ملاقات

اگر بخواهید برای یک بیمار وقت ملاقات تنظیم کنید، از این بخش استفاده می کنید.chart

مدیریت تماس ها

برای ثبت اطلاعات اشخاص و یا شرکت ها، از دفترچه تلفن برنامه می توانید استفاده کنید.

گزارش گیری

تمام بخش های بالا قابلیت گزارش گیری دارند. ضمنا گزارش های مختلف دیگری هم وجود دارد که می توانید از آن ها استفاده کنید. برای مثال گرفتن گزارش از تعداد نفراتی که امروز آن ها را ویزیت کرده اید.

گرفتن نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی

برای نگهداری از اطلاعاتی که در برنامه وارد کردید، می توانید هر چند وقت یک بار از بانک اطلاعاتی نسخه پشتیبان بگیرید و در یک فلش ذخیره کنید تا اگر برای کامپیوتر شما مشکلی پیش آمد، از آن برای بازیابی اطلاعاتتان استفاده کنید.